a simple url shortening service, in the same vein as bit.ly and tinyurl.com, written in Go and using BoltDB as a backend
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
cdramey 8c5140c8ad Initial commit 1 rok temu
..
LICENSE Initial commit 1 rok temu
bolt_386.go Initial commit 1 rok temu
bolt_amd64.go Initial commit 1 rok temu
bolt_arm.go Initial commit 1 rok temu
bolt_arm64.go Initial commit 1 rok temu
bolt_linux.go Initial commit 1 rok temu
bolt_mips64x.go Initial commit 1 rok temu
bolt_mipsx.go Initial commit 1 rok temu
bolt_openbsd.go Initial commit 1 rok temu
bolt_ppc.go Initial commit 1 rok temu
bolt_ppc64.go Initial commit 1 rok temu
bolt_ppc64le.go Initial commit 1 rok temu
bolt_s390x.go Initial commit 1 rok temu
bolt_unix.go Initial commit 1 rok temu
bolt_unix_solaris.go Initial commit 1 rok temu
bolt_windows.go Initial commit 1 rok temu
boltsync_unix.go Initial commit 1 rok temu
bucket.go Initial commit 1 rok temu
cursor.go Initial commit 1 rok temu
db.go Initial commit 1 rok temu
doc.go Initial commit 1 rok temu
errors.go Initial commit 1 rok temu
freelist.go Initial commit 1 rok temu
node.go Initial commit 1 rok temu
page.go Initial commit 1 rok temu
tx.go Initial commit 1 rok temu