a simple url shortening service, in the same vein as bit.ly and tinyurl.com, written in Go and using BoltDB as a backend
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
292B

  1. package bbolt
  2. // maxMapSize represents the largest mmap size supported by Bolt.
  3. const maxMapSize = 0x7FFFFFFF // 2GB
  4. // maxAllocSize is the size used when creating array pointers.
  5. const maxAllocSize = 0xFFFFFFF
  6. // Are unaligned load/stores broken on this arch?
  7. var brokenUnaligned = false